Jazzopolis - fragment koncertu - Monopolis - Łódź

Muzyka rodziny Wieniawskich

 

Art Chamber Duo - Julita Przybylska-Nowak, Jarosław Pietrzak

 

Grzegorz Turnau - Geyer Music Factory 2015

 

Katarzyna Dąbrowska i Apertus Quartet

 

 

Monika Kuszyńska

 

 

Michael "Patches" Stewart