Recital jubileuszowy Grzegorza Wieczorka

Meccore String Quartet

Realizacja ścieżki audio

The Consonace Trio

Muzyka rodziny Wieniawskich

Art Chamber Duo - Zapomniane melodie (Forgotten Melodies)

Katarzyna Dąbrowska i Apertus Quartet - Projekt "Matuszkiewicz" trailer

Katarzyna Dąbrowka i Apertus Quartet Jeszcze w ziolone gramy

Grzegorz Turnau - Krzeszowice - Geyer Music Factory 2015

Monika Kuszyńska - Nowa rodzę się - Geyer Music Factory 2011

Michael "Patches" Stewart - Manu Summer Jazz Sundays